BURSLAR 

BURS BAŞVURUSU
Vakfımız başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Üniversite Lisans öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir. Burslar vakfımızın yürürlükte olan Burs yönetmeliği hükümlerine göre verilir. Bursa başvurma koşullarını yerine getirmiş olan öğrencilerimizle bireysel tanışma toplantıları düzenlenir ve Yönetim Kurulumuzca verilecek karara bağlı olarak öğrencimize burs bağlanır.
 
•    Burs başvuruları Ağustos ayından itibaren web sayfamız üzerinden yapılmaktadır. Adayların vakfımızın internet sayfasından form doldurmaları gerekir.
•    Burs başvuruları Vakfın internet sitesinden başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.

Burs Kontenjanımızın dolması nedeniyle bu eğitim dönemi için başvurular durdurulmuştur

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bursu

01.09.2021