BURS BAŞVURU KOŞULLARI

 • TC vatandaşı olmak,
 • Sabıka kaydı bulunmamak,
 • Lisans eğitimi görmekte olmak,
 • Kendisi veya ailesi yönünden maddi gereksinimi bulunmak,
 • KYK kredisi, başka bir kurum veya kuruluştan burs ve maddi bir destek almamak,
 • Eğitimini İstanbul ili içinde sürdürmek ( İstanbul ili dışında eğitimini almasına rağmen kendisinin veya ailesinin ikametgâhının İstanbul ili sınırlarında olması yeterlidir),

Ara sınıflar için:         

 • Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, 
 • Bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip bulunmak.

ADAYLIK HAKKI BULUNMAYANLAR  

 • 25 yaşından büyük olanlar,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrenciler,
 • Başvurularında gerçeğe aykırı ve eksik beyanda bulunanlar,
 • Üniversite tarafından kaydı silinenler, ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyenler, 
 • KYK Kredisi hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar,
 • Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan öğretim gören öğrencilere burs tahsis edilmez.

 

BURSLU ÖĞRENCİ SEÇİMİ 

Belgelerini eksiksiz olarak tamamlayıp Vakfımıza müracaat eden öğrencilerin başvuruları, Vakıf Yönetim kurulumuz tarafından irdelenir, koşullara uygun görülen adaylar, mülakata davet edilir. Kendilerine e-posta ile görüşme günü ve saati bildirilir. Mülakata çağırılmak burs taahhütü anlamına gelmez. Mülakat sonucunda kendisine burs verilmesi kararlaştırılan öğrencilere, durum Vakıf Yönetimi tarafından e-posta ile iletilir. 

 

ALINACAK TAAHÜTNAME 
Mülakatı başarıyla tamamlayan ve kendisine burs bağlanacağı kararı bildirilen öğrencilerden, başka bir kurum, kuruluş ve vakıftan herhangi bir burs almadığına ve alamayacağına dair taahhütname alınır. Taahhütnameyi imzalamayan öğrenci burs başvuru hakkından vazgeçmiş sayılır. Bunun yanı sıra, burslu öğrenciler kişisel iletişim ve öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenimine devam edememe, kayıt dondurma v.b. her türlü değişikliği Vakıf yönetimine zamanında bildirmekle yükümlüdür.  

 

BURS ÖDEMELERİ
Burs ödemeleri Ekim ayından başlamak üzere 9 aylık süreyi kapsamak üzere devam eder. Yaz aylarında burs ödemesi yapılmaz. 

 • İstanbul içinde öğrenim gören öğrenciler, T.C. Ziraat bankası - Suadiye şubesinde, bireysel TL mevduat hesabı açmak zorundadır. 
 • İstanbul dışında eğitim gören öğrencilerin ise kendilerine en yakın olan T.C. Ziraat Bankası şubesinde hesap açmaları gerekir. 

 

BURS ÖDEMESİNİN KESİLMESİ 
Vakıf yönetimi için temel kural, öğrencinin eğitimini her yönden başarılı bir şekilde sürdürmesidir. Bu nedenle güz ve yaz dönemleri sonunda, yönetim, öğrenciden başarı durumunu gösteren başarı belgesini (transkript) talep eder. Bu belgeler detaylı şekilde incelenir. Gerektiği takdirde, öğrenciye yönlendirmeler veya uyarılar yapılır. Belgelerin zamanında Vakfa ulaştırılmasından öğrenciler sorumludur.

 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçu alanların,
 • Başarısızlığı devam edenlerin,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Başarı durumunu zamanında Vakıf Yönetimine göndermeyenlerin,
 • Burs almaya hak kazandıran kriterlerde esaslı değişikliklerin ortaya çıkması halinde,

Burs ödemelerine son verilir.